Als iemand niet goed voor zichzelf kan zorgen is bewindvoering een oplossing. Een bewindvoerder ondersteunt bij de praktische en financiële zaken die voor iemand geregeld moeten worden en bewaakt alle financiële beslissingen. Bij bewindvoering is deze zorg in vertrouwde handen!

Voor wie is bewindvoering?

Bewindvoering kan in veel situaties een uitkomst zijn. Niet alleen voor (dementerende) ouderen is het een oplossing. Ook voor bijvoorbeeld jongeren en gezinnen die moeite hebben om rond te komen is financiële bewindvoering een bescherming en steun in de rug. De bewindvoerder zorgt ervoor dat de vaste lasten op tijd betaald worden en voor rust en discipline om de situatie financieel niet (verder) uit de hand te laten lopen. Dat is een hele steun om prettig te kunnen leven. Voor hun naasten en omgeving is het een geruststelling dat deze zaken goed geregeld zijn en dat er geen (financiële) problemen kunnen ontstaan of misbruik kan worden gemaakt.

Onder bewind plaatsen

Hoe werkt bewindvoering in de praktijk? Bij financiële problemen of in situaties waarbij deze kunnen ontstaan, kan de kantonrechter een bewindvoerder benoemen. Zelf kunt u hierin ook een actieve rol in spelen door een bewindvoerder te selecteren waarbij u een goed gevoel heeft. Samen gaat u dan naar de rechtbank en door middel van een beschikking bepaalt de kantonrechter hoe de zorg voor de betrokkenen geregeld wordt. De bewindvoerder behartigt vanaf dat moment alle financiële zaken.

ZorgKode wil graag uw bewindvoering doen en nodigt u van harte uit voor een persoonlijke kennismaking. Samen kunnen we iets doen aan uw financiën!