Om financiële orde op zaken te kunnen stellen, start de samenwerking met ZorgKode altijd met het opstellen van een budgetplan. Hiervoor is het belangrijk dat u ZorgKode volledig vertrouwt en openheid geeft over alle inkomsten en uitgaven.

Wij helpen u met het ordenen en organiseren van uw uitgaven. Zodra deze op orde zijn, werken we graag naar een situatie toe waarbij er weer sprake is van meer financiële zelfstandigheid.

Waarom een budgetplan?

Het mooie van een budgetplan is dat dit overzicht geeft over uw financiën: financiële mogelijkheden en onmogelijkheden. Onverwachte en onvoorziene zaken behoren daarmee tot het verleden, wat vertrouwen geeft bij u en de instanties en bedrijven waarmee u te maken heeft.

Inkomsten en uitgaven, leefgeld en vaste lasten

Bij de start van het budgetplan moeten we voor 100% inzicht krijgen in wat er bij u speelt. Hiervoor hebben wij u complete administratie (of schoenendoos) met betaalde en onbetaalde rekeningen en papieren nodig. Inkomsten, uitgaven, abonnementen, schulden, verzekeringen, sport, etc.

In het kader van de bewindvoering worden er twee nieuwe bankrekeningen geopend:

  1. De beheerrekening, voor alle inkomsten en (vaste) lasten
  2. De ‘leefgeld’ rekening, voor de dagelijkse uitgaven

Informeren van betrokkenen

Bij het budgetplan wordt samen bekeken wat u nodig heeft voor de dagelijkse uitgaven en worden eventueel spaardoelen bepaald voor ‘noodsituaties’. Na voltooiing van het budgetplan worden alle betrokken relaties aangeschreven en geïnformeerd over de bewindvoering. Hierbij horen de werkgever(s), gemeente, UWV, verzekeringen, woningbouwvereniging, hypotheekverstrekker, bank, gas-water-licht, telefoon, sportverenigingen,etc. Indien van toepassing worden er afspraken gemaakt over (af)betalingen, waarbij de beheerrekening een centrale rol speelt.

Heeft u vragen over het opstellen van een budgetplan? Neem dan contact op met ZorgKode. In een aantal gevallen kunnen we u zelfs via internet realtime inzicht geven in uw financiële situatie!