Samenwerking met ZorgKode start altijd met een informatief gesprek, waarbij gekeken wordt wat wij voor uw situatie kunnen betekenen. Daarbij kan gekozen worden voor bewindvoering of voor een ondersteunende rol bij het op orde brengen van uw financiën.

> Verder