• Bij ‘onder bewindstelling’ neemt een bewindvoerder het financiële beheer van een persoon over. Hij legt hierover verantwoording af aan de rechtbank. Het is voor de cliënt belangrijk om er bij stil te staan dat hij of zijn na invoering niet meer vrijelijk over zijn geld en inkomen kan beschikken!
  • Voor het starten van ‘bewindvoering’ heeft de rechtbank een boedelbeschrijving nodig: een overzicht van alle bezittingen en schulden van de cliënt bij aanvang van bewindvoering.
  • Bij aanvang van de bewindvoering worden de inkomsten, uitgaven en eventuele schulden van de cliënt door ZorgKode in kaart gebracht. De cliënt ontvangt van tevoren een overzicht van de relevante informatie die hij of zij aan de bewindvoerder moet overleggen. Feitelijk betreft dit alle zaken en verplichtingen met een financieel aspect.
  • Voor het regelen van bewindvoering wordt door de cliënt en ZorgKode een ‘Aanvraagformulier Bewindvoering’ ingevuld en opgestuurd naar de rechtbank.
  • Nadat de rechtbank het ingevulde en ondertekende ‘Aanvraagformulier Bewindvoering’ heeft ontvangen, volgt er een zitting. Tijdens deze zitting geeft de cliënt een korte toelichting op de reden van de onder bewindstelling. De rechtbank doet uitspraak.

< Terug  
> Verder