Schulden zijn een probleem als de inkomsten die iemand geniet niet toereikend zijn om aan de verplichtingen te voldoen. Een groot probleem is het ontbreken van een overzicht over alle schulden. Hierdoor weten de betrokkenen niet wat ze moeten doen en kunnen schulden zich opstapelen.

Hulpvraag en de mogelijkheden

Het is mogelijk om zelf de hulp in te roepen van een specialist, om financiële problemen in kaart te brengen en deze samen op te lossen. Als er sprake is van grote problemen, kan de rechtbank een bewindvoerder aanstellen om u hierbij te helpen. Dit kan de specialist van uw keuze zijn, zoals ZorgKode. Samen stellen we een plan op, waarbij geprobeerd wordt de schulden te beheersen en te helpen voorkomen dat er nieuwe schulden kunnen ontstaan.

Begeleiding

In situaties waarbij er teveel problemen zijn, begeleidt ZorgKode uw zaak naar de betrokken instanties zoals de gemeente. Hier wordt bekeken of er een traject kan worden ingezet voor ‘minnelijke schikking’, of dat u in aanmerking komt voor een traject voor ‘schuldsanering’ (Wsnp). Ook gedurende deze trajecten begeleidt ZorgKode uw zaak administratief en kunt u met al uw (hulp)vragen bij ons terecht. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek om uw situatie te bespreken.