• ZorgKode maakt samen met de cliënt een budgetbeheer plan. Hiermee wordt invulling gegeven aan de financiële behoefte op korte termijn en wordt actie ondernomen om eventuele schulden weg te werken.
  • De bewindvoerder opent een rekening waarop alle inkomsten van de cliënt binnenkomen en de vaste lasten betaald worden
  • Alle schuldeisers en betrokkenen worden door de bewindvoerder aangeschreven en geïnformeerd over de situatie. De betrokkenen ontvangen (indien nodig) bericht over de nieuwe bankrekening van de cliënt, die door de bewindvoerder beheerd wordt.
  • Voor uitgaven van €1.500,- en meer hebben de cliënt en bewindvoerder toestemming van de rechtbank nodig. Dat geldt ook voor leningen en hypotheken.
  • De bewindvoerder opent ook een rekening voor ‘leefgeld’ waarover de cliënt kan beschikken. Er wordt op basis van de inkomsten en vaste uitgaven een weekbedrag bepaald.
  • Indien van toepassing neemt de bewindvoerder contact op met schuldeisers om een betalingsregeling af te spreken, de gespreide aflossing van de schulden.

< Terug 
> Verder