Naar verwachting blijft de coronacrisis voorlopig nog aanhouden. Deze pandemie heeft veel invloed op huishoudens. ZorgKode wil daarom een steentje bijdragen aan de huishoudens die financiële problemen als gevolg van de coronacrisis ervaren. Wij geven relevant nieuws over corona en geldzaken en tips om financiële problemen te voorkomen of te beperken. Deze pagina wordt met regelmaat geüpdatet om de actualiteit rondom corona te waarborgen.

Inhoud van deze pagina

Maatregelen om zelf financiële problemen door coronacrisis te beperken

Voorziet u financiële problemen als gevolg van deze crisis? Dan zijn er een aantal maatregelen die u zelf kunt nemen om de financiële gevolgen te beperken. Wij adviseren om:

 • Overzicht te creëren in uw geldzaken. Dit kunt u gemakkelijk realiseren met een budgetplan. Hierin neemt u al uw inkomsten en uitgaven op, wat ervoor zorgt dat onvoorziene en onverwachte kosten tot het verleden gaan behoren. Ook geeft het budgetplan inzicht in wat wél en wat niet mogelijk is gedurende de coronacrisis;
 • Gebruik te maken van een huishoudbudget. Naar aanleiding van het budgetplan kunt u vaststellen hoeveel geld nodig is voor vaste lasten. Ook weet u nu hoeveel geld er beschikbaar is voor dagelijkse uitgaven. Door hiervoor een aparte leefgeldrekening te openen, wordt dit budget niet overschreden;
 • Vooral niet af te wachten. Blijkt uit het budgetplan dat er niet genoeg geld is om rekeningen te betalen? Vraag dan zo snel mogelijk om uitstel van betaling of om een betalingsregeling;
 • Hulp te vragen als u er niet uit komt. Een bewindvoerder, zoals ZorgKode, kan u helpen het overzicht in financiën te bewaren en tot een oplossing te komen met mogelijke schuldeisers.

Maatregelen van de overheid om financiële problemen door coronacrisis te  beperken

Om werkgevers, werknemers en zzp’ers in de coronacrisis tegemoet te komen, heeft het kabinet een noodpakket voor banen en economie samengesteld. Ook is er aandacht voor de meest kwetsbare burgers. De Tweede Kamer heeft namelijk de motie van Klaver en Segers aangenomen: deze motie betreft het veiligstellen van voedselvoorzieningen aan de allerarmsten.

In verschillende sectoren worden maatregelen getroffen om de financiële gevolgen voor huishoudens zoveel mogelijk te beperken. Wij hebben deze maatregelen per sector voor u op een rij gezet. Heeft u behoefte aan meer informatie over één van deze maatregelen? Neem dan gerust contact met ons op.

Wonen

Hulp van woningcorporaties bij betalingsproblemen

Tijdens de coronacrisis vinden geen huisuitzettingen plaats volgens Aedes (vereniging van woningcorporaties). Bij betalingsproblemen komen corporaties met een oplossing op maat. Tijdens deze crisis wordt door corporaties tevens geen huurincasso ingesteld.

Uitstel voor betaling van hypotheeklasten

Volgens de Consumentenbond bieden steeds meer banken de mogelijkheid om maandelijkse hypotheeklasten tijdelijk stop te zetten. Een kanttekening is wel dat het gaat om uitstel van betaling, en geen afstel van betaling.

Geen afsluiting drinkwatervoorziening

Volgens Vewin, Vereniging van waterbedrijven in Nederland, wordt door drinkwaterbedrijven geen afsluiting van drinkwatertoevoer ingezet bij onbetaalde drinkwaterfacturen. Daarentegen blijft de betalingsverplichting wél staan.

Zorg

Maatregelen zorgverzekering

Als u door financiële problemen ten gevolge van de coronacrisis uw zorgverzekering niet meer kunt betalen, kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar voor een oplossing op maat volgens het NGZ.

Onderwijs

Studiefinanciering

Ook DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) neemt maatregelen om (ex)studenten tegemoet te komen bij financiële problemen gedurende de coronacrisis. Alle maatregelen treft u op deze pagina.

Werk

Betalingsuitstel van belastingen voor ondernemers

Om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis neemt het kabinet diverse maatregelen. Zo kan een ondernemer bijzonder uitstel van belasting aanvragen. Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen bestaat de mogelijkheid om verliezen over 2020 te verrekenen met de winst uit 2019.

NOW (Nootmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

NOW is een regeling die bedoeld is om werkgevers met omzetverlies tegemoet te komen. Werknemers met een vast-, flexibel- of 0-urencontract kunnen op deze manier toch doorbetaald worden. De NOW is de vervanger van de regeling voor werktijdverkorting. 6 juli is de NOW 2.0 in het leven geroepen. Deze voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die minimaal 20% minder omzet hebben tussen begin juni en eind september als gevolg van de coronacrisis. Deze regeling moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk banen en inkomens blijven behouden. Voor werknemers betekent dit concreet het volgende:

 • NOW geldt voor werknemers die in Nederland sociaal verzekerd zijn
 • De regeling geldt voor werknemers waarvan werkgevers geen loondoorbetalingsplicht hebben; denk aan oproepkrachten of payrollkrachten
 • Ook werknemers boven de pensioengerechtigde leeftijd vallen onder de NOW-regeling
 • De regeling staat los van de WW, wat betekent dat werknemers hun WW-rechten niet verbruiken
 • Werknemers zelf met werkgevers af moeten spreken of ze wel of niet werk verrichten
 • Salarissen boven de €9.538,- loon per maand worden niet gecompenseerd

Betalen en aflossen

Problematische schulden

Zes grote overheidsorganisaties hebben samen met NVVK een convenant gesloten waarin staat dat hulpvragers sneller en effectiever worden geholpen. Heeft u behoefte aan schuldhulpverlening? Bij ZorgKode wordt u altijd snel en effectief geholpen.

Contact met uw bank

Heeft u door wegvallende inkomsten moeite met het aflossen of betalen van uw hypotheek? Neem dan contact op met uw bank om te kijken naar een passende oplossing. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft een aantal nuttige links op een rij gezet over hoe verschillende banken omgaan met deze coronacrisis.

Maatregelen van ZorgKode om financiële problemen door coronacrisis te beperken

Tijdens deze coronacrisis werken wij zoveel mogelijk vanuit huis, maar zijn we iedere dag bereikbaar zoals u van ons gewend bent. Indien nodig kunnen wij een afspraak met u inplannen door middel van videobellen. Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een budgetplan, bewindvoering of schuldhulpverlening? Dan kunt u nog steeds bij ons terecht. Via het internet geven wij u graag realtime inzicht in uw financiële situatie! Op termijn streven wij ernaar om weer bezoeken in te plannen, mits het veilig is.

Wij helpen u graag de crisis door te komen met corona-budgetbeheer. Denk aan:

 • Ondersteuning bij het beheer van uw financiële huishouden;
 • Beheer persoonsgebonden budget (PGB): wanneer u hierover beschikt om begeleiding, zorg en voorzieningen in te kopen, helpen wij u graag met het administratieve werk;
 • Budgetbeheer voor jongeren, ouderen en gezinnen.

Heeft u vragen over uw financiën? Vraag dan een vrijblijvend adviesgesprek aan!