3. Uitgebreid budgetbeheer en -administratie

Bij deze dienstverlening zorgt ZorgKode niet alleen voor de reguliere vaste lasten, maar worden alle lasten in het plan meegenomen. ZorgKode zorgt voor alle betalingen en maakt iedere maand een afgesproken bedrag aan leefgeld/handgeld naar uw privérekening over. Bij schulden neemt ZorgKode contact op met de crediteuren om afspraken te maken over een betalingsregeling. Wat deze dienstverlening betekent, is dus afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Met onze uitgebreide ondersteuning wordt u maximaal ontzorgd en zijn uw financiële zaken en vragen voor 100% geregeld.

•  Inventarisatie en opstellen budgetplan
•  Betalen van de vaste lasten
•  Overmaken van leefgeld/handgeld naar de privérekening
•  Overzicht administratie en betalingen in ZorgKode On View
•  Het doen van alle betalingen
•  Reserveringen voor te verwachten kosten
•  Maken afspraken over afbetalingsregelingen
•  Declaraties ziektekosten
•  Het ontvangen van rekeningen en post
•  Aanvragen heffingskortingen, kwijtscheldingen,
bijzondere bijstand, huur-/zorgtoeslag, etc.
•  Doen van IB-aangifte

 

> 1. Basis budgetbeheer en -administatie

> 2. Standaard budgetbeheer en -administratie