Hoewel u waarschijnlijk liever niet in aanraking komt met de rechtbank, heeft deze tot doel om u te ondersteunen bij het oplossen van uw problemen.

De rechtbank ziet erop toe dat u de beste hulp krijgt en dat u zo goed mogelijk beschermd wordt. Daarom moet de bewindvoerder éénmaal per jaar aan de rechtbank verantwoording afleggen over alles wat hij of zij voor u doet. Bij grote financiële uitgaven of verplichtingen (zoals bijvoorbeeld een lening of kopen van een scooter) moet de bewindvoerder vóóraf aan de rechtbank om formele toestemming vragen.

Samen naar de rechtbank

De rechtbank stelt strenge eisen aan uw belangenbehartiger, de bewindvoerder. Na aanvraag tot bewindvoering moeten de aanvrager, bij te rechtbank op zitting verschijnen. In een kort gesprek wordt de situatie toegelicht, waarna de rechtbank de bewindvoerder aanstelt. Ook bijvoorbeeld bij situaties waar sprake is van ‘uithuiszetting’, kan de bewindvoerder voor de rechtbank opgeroepen worden om inzage te geven in uw financiële situatie.